2014 Festival of the Equal Rights in Wroclaw

0

PROGRAMME:

4.10 (Saturday)

11:00 –17:00 warsz­tat anty­dyskrymi­na­cyjny – prowadze­nie: Katarzyna Ujek
miejsce: Cen­trum Praw Kobiet ul. Ruska 46B lok. 208 info

16:00 mal­owanie trans­par­en­tów na Marsz Równości 2014 info

21.00 ben­e­fit na Marsz Równości 2014 info

5.10 (Sunday)

17:00–20:00 spotkanie „Mniejs­zość w mniejs­zości, czyli judaizm a homosek­su­al­izm”
pokaz filmu “Drżąc przed Bogiem” oraz dyskusja z Rabinem Wrocławia, Tysonem Her­berg­erem
miejsce: klub Włod­kow­ica 21, ul. Włod­kow­ica 21 info

6.10 (Monday)

18:00 gra miejska „Wrocław – queer­sto­ria miasta”
miejsce: dowiesz się, wysyła­jąc zgłosze­nie na mail info

7.10 (Tuesday)

17:00 warsz­tat „Akcja–reakcja. Jak reagować na prze­moc moty­wowaną uprzedzeni­ami” – prowadze­nie: Katarzyna Paw­lik
miejsce: Eko­Cen­trum, ul. Świętego Win­cen­tego 25 A info

8.10 (Wednesday)

17:00 spotkanie „Rodziny z wyboru w Polsce”
prezen­tacja wyników pier­wszego w Polsce kom­plek­sowego pro­jektu badaw­czego PAN o rodz­i­nach niehetero­nor­maty­wnych – prowadze­nie: Marta Abramow­icz
miejsce: Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wydział Nauk Ped­a­gog­icznych, ul. Strze­gom­ska 55  info

9.10 (Thursday)

16.00 warsz­taty street-artowe (wspólne stworze­nie muralu) – prowadze­nie: Fun­dacja Klamra, Darek Paczkowski i Tomek Piątek
miejsce: BWA Stu­dio ul. Ruska 46a/13  info

18:30–20:30 spotkanie warsz­ta­towe „Wspól­nie, czyli z kim? Queerowa per­spek­tywa jako alter­naty­wna strate­gia poli­ty­czna” – prowadze­nie kolek­tyw Q Alter­naty­wie
miejsce: księ­gar­nia Tajne Kom­plety, Prze­jś­cie Gar­ncar­skie 2 info

10.10 (Friday)

warsz­taty street-artowe (wspólne stworze­nie muralu) – prowadze­nie: Fun­dacja Klamra, Darek Paczkowski i Tomek Piątek
info

18:00 wernisaż wys­tawy fotograficznej Anny Smarzyńskiej „5 lat masze­rowa­nia”
miejsce: Cof­fee Planet, Rynek 7 info

18:30 pokaz filmu „Zobacz­cie nas! Parady i poli­tyka”
miejsce: Cof­fee Planet, Rynek 7 info

11.10 (Saturday)

14:00 VI Wrocławski Marsz Równości
start: pom­nik Chro­brego przy ul. Świd­nick­iej info

17:00 debata „Po co nam te marsze?” – prowadze­nie: Dorota Majka-Rostek
miejsce: Cof­fee Planet, Rynek 7 info

21:00 impreza pomarszowa „Com­ing Out Day After­party”
miejsce: Cof­fee Planet, Rynek 7
wstęp: 5zł info

12.10 (Sunday)

12:00–14:00 wspólne śniadanie queerowe
miejsce: klub Włod­kow­ica 21, ul. Włod­kow­ica 21 info

14:00–16:00 spotkanie „Niewidoczne albo skan­dal­iczne, czyli: kiedy les­bijka staje się ‘wro­giem państwa i społeczeństwa’? Na przykładzie ‘spraw Sad­owskiej’ i innych” – prowadze­nie: Agnieszka Weseli
miejsce: klub Włod­kow­ica 21 ul. Włod­kow­ica 21 info

16:45 debata „Dobra/zła decyzja – com­ing out w dobrym stylu” – prowadze­nie: dr Agata Loewe
miejsce: klub Włod­kow­ica 21, ul. Włod­kow­ica 21 info

PHOTOS:

 https://www.facebook.com/pages/Festiwal-Równych-Praw/142961682404334

http://kulturarownosci.org/galeria/

123 1234 765 667 666 555 88 98 456 77 44 43 33 22 6 7 8 9 12 5 4 01

Leave A Reply

sixteen − 4 =