Browsing: Reports

The Board of Cukunft Jewish Association prepares a year round operating program of all planned activities of the Association on an annual basis according to the Jewish calendar: from September/October to September/October of the following year.

At the end of each calendar year the Board of Cukunft presents and publishes a statement of merit on all activities of the Association, while annual financial statements are publised till 30 June, which are reported till July 10 every year to the IRS and NCR.

The Annual financial report and the Statement of Merit for year 2015, 2016, 2017, 2019 were approved by the General Assembly of the Cukunft Jewish Association.

You will find their full texts in a folder CONTACT.

STATEMENT OF MERIT 2020

PROJECTS FOR EDUCATION & INTEGRATION OF MEMBERS OF JEWISH COMMUNITIES IN THE TIMES OF THE PANDEMIC OF COVID-19

1) Karnawał Żydowski – Purim, reprezentacja: Jarosław Szydłowski, Aleksandra Wilczura, TSKŻ, Śródborów, 10/03/2020.
2) 1 & 2 Online Pesach Seder – prowadzenie: Jan Kirschenbum, Maciej Kirschenbaum Sławek Pastuszka, Aleksandra Wilczura – zrealizowane dzięki wsparciu m.in. Stiftung “Erinnerung, Verantwortung und Zukunft” EVZ i Humanity in Action (HIA), w ramach konkursowego projektu grantowego 2019 EVZ-HIA, pt. “Local Narratives of Diversity in Action – Against Urban Antisemitism and Social Exclusion”, Tel Aviv-Londyn-Pszczyna-Warszawa – ONLINE – 08-09/04/2020.
3) Współorganizacja #CookJewishBeJewish Rosh Hashanah Cooking Academia – prowadzenie: Laurina Todesaite, Aleksandra Wilczura, Paryż-Warszawa – ONLINE – 01-18/09/2020.
4) Virtual Rosh Hashana Seder prowadzenie: Laurina Todesaite (#CookJewishBeJewish), Aleksandra Wilczura, Jan Kirschenbum – ONLINE – 19/09/2020.
5) Organizacja koalicji szabatowych ONLINE w ramach projektu „Home-Made Szabat”.
6) Organizacja świąt Szawuot, Sukkot i Chanuka ONLINE.
7) Pomoc w organizacji świąt Rosz Haszana, Chanuki i Purim i dystrybucji paczek – TSKŻ Żary.
8) Zajęcia sportowo-integracyjne w ramach Żydowskiego Klubu Sportowego Hasmonea – strzelectwo sportowe.

PROJEKTY EDUKACYJNE I SPOŁECZNO-KULTURALNE W POLSKIEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ UPOWSZECHNIAJĄCE WIEDZĘ DOTYCZĄCĄ DZIEDZICTWA DUCHOWEGO I MATERIALNEGO ŻYDÓW, PRZECIWDZIAŁAJĄCE PRZEJAWOM NIETOLERANCJI I DYSKRYMINACJI, A W SZCZEGÓLNOŚCI ANTYSEMITYZMOWI ORAZ INNYM POSTAWOM GODZĄCYM W GODNOŚĆ CZŁOWIEKA ORAZ PROPAGUJĄCE POSTAWY TOLERANCJI I WSPÓŁPRACY LUDZI RÓŻNYCH NARODOWOŚCI, KULTUR I RELIGII

1) III Dolnośląski Festiwal Kultury Żydowskiej w Wałbrzychu – prowadzenie: Jan Kirschenbaum, Aleksandra Wilczura, Irena Kokusz-Malina, Anna Lazarek, Dariusz Paczkowski, zrealizowany w ramach konkursowego projektu grantowego 2019 EVZ-HIA, pt. “Local Narratives of Diversity in Action – Against Urban Antisemitism and Social Exclusion”, Wałbrzych 04-05/01/2020.
1) Mini-Fussbaliada 2020 – Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej dla dzieci z mniejszości narodowych i etnicznych im. Ernsta Willimowskiego – współorganizowany z Niemieckim Towarzystwem Oświatowym współzrealizowany przez Cukunft w ramach konkursowego projektu grantowego 2019 EVZ-HIA, pt. “Local Narratives of Diversity in Action – Against Urban Antisemitism and Social Exclusion”, przy wsparciu m.in. European Jewish Fund, Chrząstowice, 19/09/2020.
2) Spotkania Rady Społecznej w BRPO we Wrocławiu – reprezentacja: Aleksandra Wilczura (Cukunft – przedstawicielka społeczności żydowskiej) – ONLINE.
3) Zajęcia dla Międzykulturowej Akademii III Wieku przy EWST we Wrocławiu:
– wykład: Haskala, czyli żydowskie oświecenie – prowadzenie: Aleksandra Wilczura (Cukunft), EWST – ONLINE – 26/06/2020.
– wykład: Talmud, czyli żydowskie mądrości w pigułce – prowadzenie: Aleksandra Wilczura (Cukunft), EWST – ONLINE – 05/011/2020.
4) Organizacja Shabbos Project – #CookJewishBeJewish Warsztaty Szabatowej Kuchni Żydowskiej, kulinarne przepisy szabatowe – ONLINE – 01-07/11/2020.
– zapalenie świec szabatowych i kidusz – prowadzenie: Laurina Todesaite, Aleksandra Wilczura– 06/11/2020.
5) IX Simchat Chajim Festival #2020 – ONLINE
– wykład: Kuchnia koszerna w teorii i praktyce – prowadzenie: Aleksandra Wilczura.

SZKOLENIA DLA CZŁONKÓW I CZŁONKIŃ STOWARZYSZENIA I NETWORKING 2020

1) Spotkanie świąteczno-noworoczne w Pałacu Prezydenckim z polską społecznością żydowską – reprezentacja: Jarosław Szydłowski, Aleksandra Wilczura (Cukunft), Warszawa, 08/01/2020.
2) Warszawska Akademia Praw Człowieka – Humanity in Action Warsaw Fellowship 2020 – wystąpienie: Jan Kirschenbaum, Aleksandra Wilczura, Warszawa – ONLINE – 16/06/2020.
3) Uczestnictwo w polsko-niemieckich warsztatach „Potencjał integracyjny religii monoteistycznych dla dzisiejszej Europy”, Krzyżowa – ONLINE – 25-27/11/2020.
– wystąpienie: Zasady dialogu międzyreligijnego w judaizmie – Aleksandra Wilczura, 26/11/2020.
4) Gala Nagród POLIN 2020 – reprezentacja: Aleksandra Wilczura, Polin Muzeum Historii Żydów Polskich, Warszawa – ONLINE – 01/12/2020.

CZŁONKOSTWO W 2020 ROKU W ORGANIZACJACH KRAJOWYCH
I MIĘDZYNARODOWYCH O TYCH SAMYCH LUB PODOBNYCH PROFILACH DZIAŁANIA

1) Erasmus+ MINS – sieć managerów sportowych europejskich drużyn i klubów sportowych, mniejszości religijnych, narodowych i etnicznych.
2) Członkostwo w Polskiej Sieci Fundacji Anny Lindh.

ZAŁOŻENIA ZARZĄDU CUKUNFTU NA 2021 PO ZAKOŃCZENIU PANDEMII COVID-19

2) Organizacja IV Dolnośląskiego Festiwalu Kultury Żydowskiej w Wałbrzychu.
3) Współorganizacja V Fusballiady 2021 we współpracy z Niemieckim Towarzystwem Oświatowym i Towarzystwem Sportowym Iron Man z Gogolina.
4) Kontynuacja rozwoju aktywności sportowo-rekreacyjnych społeczności żydowskiej Dolnego Śląska w ramach Żydowskiego Klubu Sportowego Hasmonea prowadzonego przez Cukunft.
5) Kontynuowanie otwartych wykładów i warsztatów poświęconych historii i kulturze żydowskiej.
6) Nadanie Parkowi Miejskiemu imienia Leopolda Cassirera w Gogolinie połączone z warsztatami antydyskryminacyjnymi i malowaniem muralu Leopolda Cassirera.
7) Kontynuacja projektu żydowskich murali społecznie zaangażowanych – mural ekumeniczny we Wrocławiu, mural Leopolda Cassirera w Gogolinie.
8) Wznowienie organizacji świąt żydowskich i spotkań edukacyjno-integracyjnych dla małych społecznościach żydowskich na Dolnym Śląsku i w Żarach po zakończeniu pandemii Covid-19.

INSTITUTIONAL PARTNERS, CO-ORGANIZERS AND SPONSORS IN 2020:

1) Niemieckie Towarzystwo Oświatowe,
2) Towarzystwo Sportowe Iron Man,
3) Fundacja Klamra,
4) Fundacja Krzyżowa
5) Stowarzyszenie Krotochwile,
6) Fundacja EVZ,
7) Fundacja Humanity in Action,
8) ROI Community,
9) Charles & Lynn Schusterman Foundation,
10) Yesod,
11) European Jewish Fund – współgrantodawca wspierający zajęcia sportowe i Fussballiadę,
12) Kantor Foundation – współgrantodawca wspierający zajęcia sportowe i Fussballiadę,
13) JOODS Dutch Jewish Humanitarian Fund,
14) Fundacja Anny Lindh,
15) Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce (TSKZ),
16) Czasopismo „Słowo Żydowskie – Doj Jidisze Wort”,
17) Rzecznik Praw Obywatelskich – Regionalne Biuro we Wrocławiu,
18) Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu,
19) 3 Sektor we Wrocławiu,
20) #CookJewishBeJewish Project,
21) Magazyn.Studia Bliskowschodnie – The Middle East Studies’.

Compilation:
Aleksandra Wilczura
05.12.2020