WHAT’S ON CUKUNFT – JUNE & JULY 2016

kalejdoskop-kultur-2016-720x360_c18 June 2016 – 14:00 – 22:00 Kalejdoskop Kultur – Cultural Picnic – Wyspa Słodowa

 

 

 

Cukunft Hasmonea Group from Wroclaw 219 June 2016 11:00 – 13:00 Hasmonea Training at Tikkun Olam School
Registration: hasmonea@cukunft.pl

The last training in this academic year. Many of our players are already on vacation now so in order to give them proper time to rest we decided to cut this month tranings a bit and meet in July on weekend in Lodz.

24 June 2016 17:00 – 20:00 #CookJewishBeJewish Cooking Workshops with Laurina Todesaite from Israeli-Lithuanian Startup – Eat&Travel Registration: cukunft.wroclaw@gmail.com

25 June 2016 11:00 – 15:00 Mój i Twoj Wrocław Picnic – Park plakat Mój i Twó WrocławPoludniowy

This time Cukunft invited to cooperation Krieger Telus Band, a famous group of Wroclawian artists that will play for us Jewish and Israeli well known songs.

 

 

foto-wlodzimierz-zylbertal26 June 2016 16:00 18:00 Jewish Cultural Salon – Kawiarnia Hiszpańska Cafe, ul. Szajnochy 5
Włodzimierz Zylbertal – O ponowoczesnej duchowości żydowskiej

Topics for Discusion:

  1. Zydostwo po Zagładzie nie ma nowoczesnej, sięgającej w przyszłość filozofii duchowej.
  2. Protestantyzm zabrał żydostwu koncepcję “narodu wybranego przez Boga”. Istotnie, wspólnota protestancka stała się takim narodem, zaś fakt “wybrania” – Przymierzem.
  3. owstanie państwa Izrael – paradoksalnie! – rozmyło duchowość; Izrael po przygodzie nacjonalistycznej (syjonizm), lewackiej (kibuce) i technokratycznej (budowa kwitnącego państwa na pustyni) szybko stał się państwem stanu wojennego, w którym o duchowość trudno.
  4. Duchowość współczesna powstaniu i rozwojowi Izraela to New Age i rodząca się świadomość ekologiczna. W NA jest sporo oddawania czci bałwanom (mylenie fenomenów parapsychicznych i “odlotów” z duchowością).
  5. Istotną teologicznie różnicą między judaizmem a chrześcijaństwem jest Drugie Przykazanie. Jego zastosowanie praktyczne to właśnie rozróżnienie między Stworzonym (fenomenami parapsychicznymi) a Stwórcą (Duchem).
  6. Także i Żydzi mają swój Nowy Testament – jest nim Kabała i pochodny od niej chasydyzm. Istota przejścia od Tory do Kabały jest przedefiniowanie pojęcia Boga, od bóstwa plemiennego (Tora) do Absolutu (Kabała). Tak zatem nowoczesna i ponowoczesna duchowość żydowska powinna odwoływać się do Kabały właśnie. Jak taka byłaby ona ex definitione po trosze ezoteryczna a po trosze jogiczna, nie tracąc jednocześnie swojej specyfiki.
  7. Kolejny paradoks judaizmu: podczas gdy inne religie abrahamiczne (chrześcijaństwo, islam) mocno rozluźniły swą warstwę zewnętrzną (obyczajową), jednocześnie pętając umysły swych wiernych dogmatyką, judaizm postąpił dokładnie odwrotnie: „ogradzając zakon Pański”, narzucając rygorytyczną obyczajowość, jednocześnie stworzył we wnętrzu tego „ogrodzonego Zakonu” niespotykana w innych religiach wolność dyskusji i przekonań. Judaizm nie ma dogmatów, obowiązujące poglądy ucierają się w dysputach autorytetów i jako takie są podatne na zmiany. Takie rozumienie poszukiwań duchowych sprawia, że Żyd musi poszukiwać Ducha sam, często swoje autorytety kwestionując. Jest to bardzo bliskie tradycji orientalnej – taoizmowi, Wedancie, buddyzmowi.
  8. Takie rozumienie duchowości przywraca żydostwu utraconą tożsamość i nadaje mu nowych sił witalnych. Bycie Żydem oznacza ‘bycie człowiekiem duchowo wolnym’ (tu moja definicja: “Wolność jest wtedy, gdy, gdy nic nie oddziela człowieka od bezmiaru Ducha”. Także rola doświadczenia zen (z Bubera) i intuicje mistyków islamskich).
  9. Żyd wyposażony we współczesną duchowość nie musi szukać mozolnie tożsamości w zamordowanej przeszłości. Jego wkład w duchowość świata jako takiego, to umiejętność poszukiwania Ducha bez rozpraszania się na tworach naszego własnego umysłu.
  10. Tak naszkicowany nowoczesny Żyd to musi być notoryczny heretyk, bo Drugie Przykazanie burzy wszelkie religie zorganizowane, torując drogę do indywidualnego, nie krępowanego żadnymi nakazami ani naukami poszukiwania Ducha.

Cukunft Hasmonea Group from Wroclaw 222-24 July 2016 Weekend Hasmonea Training in Jewish Community in Lodz, ul. Pomorska 18
Registration: hasmonea@cukunft.pl

 

 

Cukunft Hasmonea Group from Wroclaw 2

24 July 2016 the General Assembly of Maccabi Poland and other Jewish Sports Clubs in Poland – Makabi Warszawa and Hasmonea
More information: hasmonea@cukunft.pl