Pardes Festival – Spotkania z Kulturą Żydowską w Kazimierzu Dolnym

0

O Kazimierzu Dolnym, jego walorach architektonicznych i krajobrazowych napisano już tomy, o jego wyjątkowości przekonywali też polscy i żydowscy literaci. Piękno miasteczka i jego niezwykły klimat artystyczny utrwalili malarze pochodzący z różnych środowisk, wśród których liczną grupę stanowili artyści pochodzenia żydowskiego. Przedwojenny Kazimierz Dolny został utrwalony w filmach kręconych w języku jidysz, które natychmiast trafiały do dystrybucji w Ameryce. Potencjał, jaki niesie ze sobą bogactwo kulturowe Kazimierza, uroda tego miejsca i jego genius loci, czynią je lokalizacją wprost idealną na Pardes Festival, czyli Spotkania z Kulturą Żydowską.

Zgodnie z koncepcją organizatorów, Fundacją Spichlerz Kultury – wydarzeniem kameralnym, przykrojonym na skalę Miasteczka, spotkaniem na skrzyżowaniu kultur, tradycji i religii i pretekstem do dialogu o wielokulturowej przeszłości Kazimierza Dolnego, Lubelszczyzny, Polski i Europy. Festiwal odbywa się w rozmaitych kazimierskich lokalizacjach, co pozwala docenić piękno architektury i niezwykłe walory krajobrazowe Miasteczka i jego okolic. Pardes Festival określić można wydarzeniem w pełni ekologicznym, bowiem nie narusza charakteru ani klimatu Miasteczka, tylko z wielkim poszanowaniem traktuje kazimierską architekturę i naturę.

Ważnym wątkiem programu festiwalowego jest – od pierwszej edycji – historia polsko- żydowskiej kolonii artystycznej w Kazimierzu Dolnym i szeroko rozumiana sztuka żydowska.Pardes Festival niepodobny jest do innych festiwali i przeglądów kultury żydowskiej w Polsce, a owym wyróżnikiem jest spójna koncepcja z dominującym wątkiem sztuk wizualnych w postaci prezentacji multimedialnych, spacerów kuratorskich, wystaw
fotograficznych czy spotkań z artystami i kuratorami. Wydarzenia festiwalowe prezentujące i przybliżające sztukę i działania artystów żydowskich: sztuki wizualne,sztukę złotniczą, architekturę, wycinankę żydowską traktowaną jako dyscyplina sztuki itd. stanowią esencję programu Pardes Festival. I w tym sensie Pardes Festival – Spotkania z Kulturą Żydowską w Kazimierzu Dolnym są wydarzeniem wyjątkowym i bez precedensu
wśród innych festiwali kultury żydowskiej w Polsce.

Organizatorzy festiwalu współpracują z instytucjami i stowarzyszeniami żydowskimi, instytucjami kultury w Polsce i za granicą: muzeami państwowymi i prywatnymi, galeriami sztuki, ekspertami w obszarze szeroko
definiowanej tematyki żydowskiej i znawcami wielokulturowości. Narracja festiwalowa obejmuje wątki opisujące wielokulturowość polskiego dziedzictwa kulturowego.

Wyróżnianie różnorodności jako cechy immanentnej dla polskiego dziedzictwa kulturowego
stanowi ważny trop festiwalowy.

Organizatorzy zapraszają publiczność festiwalową na spotkania na skrzyżowaniu szlaków żydowskich, ale starają się także przybliżać tematykę innych mniejszości etnicznych i narodowych zamieszkujących Polskę. Piąta edycja festiwalu – dla przykładu – obejmuje tropy romskie, ormiańskie i łemkowskie, które zostały już zaakcentowane w ubiegłych edycjach festiwalowych.

Pardes Festival jest nową jakością i nie wzoruje się na żadnym z festiwali kultury żydowskiej w Polsce. Program festiwalowy to cykl spotkań z tradycją oraz żywą współcześnie kulturą żydowską w Polsce i poza jej granicami. Ideą festiwalu jest odejście od skansenu kultury żydowskiej i prezentowania form ludycznych kojarzonych z muzyką klezmerską czy szmoncesami.

Jesteśmy otwarci na nowe i poszukujemy najciekawszych środków wyrazu we wszystkich obszarach ekspresji artystycznej. Formuła wydarzeń festiwalowych i dopełniających je otwartych dyskusji ze znakomitymi prelegentami, artystami, ekspertami w obszarze wielokulturowości tworzy przestrzeń do refleksji nad
przeszłością i teraźniejszością i zachęca do dialogu międzykulturowego.

Niezwykle ważna w kreowaniu festiwalu jest identyfikacja wizualna. Fundacja Spichlerz Kultury traktuje oprawę wizualną festiwalu jako integralną cześć tego wydarzenia i przykłada wielką wagę do opracowania spójnej koncepcji graficznej i promocję festiwalu poprzez projekt graficzny. Do procesu kreacji identyfikacji wizualnej zapraszamy wybitnych artystów i grafików.

Czytaj więcej:

http://www.kazimierzdolny.pl/news/pardes-festival-mazzal-tow-w-dobra-konstelacje/43556.html

http://www.kurierlubelski.pl/wiadomosci/pulawy/a/pardes-festival-nie-tylko-z-kultura-zydow,12361678/

http://teatrnn.pl/kalendarium/node/2449

https://web.facebook.com/PardesFestival/photos/pb.196797530472574.-2207520000.1499786701./860287274123593/?type=3&_rdc=1&_rdr

Zdjęcia użyczone przez www.kazimierzdolny.pl :


Leave A Reply

7 − 7 =